coşkun et sertifikaları

Sertifikalarımız

Coşkun Et ve Mamullerimizin kalitesi, HACCP ve ISO tarafından onaylıdır. Bunun yanı sıra Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından verilen Gıda Üretim Sertifikaları ve Gıda Sicil Sertifikalarımız da bulunuyor.

Ayrıca örnek alma misyonu doğrultusunda eğitime de büyük destek veriyoruz. Uludağ Üniversitesi Bursa Meslek Yüksekokulu Et Endüstrisi öğrencileri, Coşkun Et ve Mamulleri San. Tic. A.Ş. kombinasından uygulama tesisi olarak yararlanmaktadır.